Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach w Gminie Przytuły

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-299/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Przytuły

Wartość ogółem: 218104,13

Wydatki kwalifikowalne: 218104,13

Dofinansowanie: 218104,13

Dofinansowanie UE: 185388,51

Nazwa beneficjenta: Gmina Przytuły

NIP beneficjenta: 7182138161

Kod pocztowy: 18-423

Miejscowość: Przytuły

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

strona formalna, nieruchomości dolnośląskie, załącznik do protokołu, stan tynk niedźwiedź, upoważnienie do odbioru korespondencji wzór, podkreśl w tekście wypowiedzenia odpowiadające wykresom, pierwsza firma, limit pomocy de minimis 2021, platformy startowe parp, kompetencje prezesa rady ministrów, uslugi doradcze, parafia boniewo

yyyyy