Doposażenie oddziałów przedszkolnych w gminie Czernice Borowe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-197/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Czernice Borowe

Wartość ogółem: 202483,1

Wydatki kwalifikowalne: 202483,1

Dofinansowanie: 202483,1

Dofinansowanie UE: 172110,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Czernice Borowe

NIP beneficjenta: 7611485906

Kod pocztowy: 06-415

Miejscowość: Czerrnice Borowe

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu jazdy, pożyczka 30 tys, hafner opinie, kamila ćwik, 136 dni po 5 sierpnia, niekorzystanie razem czy osobno, wyspy europejskie, plan projektu

yyyyy