Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jasło

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-062/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Gmina: Jasło

Wartość ogółem: 785130

Wydatki kwalifikowalne: 785130

Dofinansowanie: 785130

Dofinansowanie UE: 667360,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasło

NIP beneficjenta: 6851600312

Kod pocztowy: 38-200

Miejscowość: Jasło

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat jasielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

t mobile galeria łódzka, lit działanie, przyczepa niskopodwoziowa wojskowa, pomoc de minimis, kompetencje kluczowe przedszkole, wojan ukraina, byłe miasto wojewódzkie między łodzią a warszawą, umowa o przeniesienie praw autorskich wzór, pup bielskpodlaski

yyyyy