Doposażenie oddziału przedszkolnego „0” przy SP w Czyżowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-075/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Łagów

Wartość ogółem: 87269,82

Wydatki kwalifikowalne: 87269,82

Dofinansowanie: 87269,82

Dofinansowanie UE: 74179,35

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Czyżów

NIP beneficjenta: 6572471927

Kod pocztowy: 26-025

Miejscowość: Łagów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/26/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

zamek królewski na wawelu prezentacja, cele zawodowe smart przykłady, katalog szkolnictwa, www podlasie, leskie przedsiębiorstwo komunalne, polska slowacja 2021, minrol gov, fabryka życia dąbrowa górnicza

yyyyy