DORÓWNAĆ JOASI – PATRONCE SZKOŁY

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-132/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Smołdzino

Wartość ogółem: 684551,01

Wydatki kwalifikowalne: 684551,01

Dofinansowanie: 684551,01

Dofinansowanie UE: 581868,36

Nazwa beneficjenta: Gmina Smołdzino/ Szkoła Podstawowa im. Joanny Skwarczyńskiej w Gardnie Wielkiej

NIP beneficjenta: 8392788813

Kod pocztowy: 76-213

Miejscowość: Gardena Wielka

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

grupa e euro 2021 punkty, kraina odkrywcy kraków, jelita wiedzą lepiej pdf, darmowe szkolenia fotowoltaika, źródła finansowania firmy krzyżówka

yyyyy