dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Rutka Tartak

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-290/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Rutka-Tartak

Wartość ogółem: 118694,34

Wydatki kwalifikowalne: 118694,34

Dofinansowanie: 118694,34

Dofinansowanie UE: 100890,19

Nazwa beneficjenta: Gmina Rutka- Tartak

NIP beneficjenta: 8442146615

Kod pocztowy: 16-406

Miejscowość: Rutka-Tartak

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

gmina hyżne, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności 2020, wraki samolotów, szarata prz, projektant powerpoint, napisz kiedy został podpisany dokument zwany paktem, zrodla energi, mazowiecki szpital specjalistyczny im dr józefa psarskiego w ostrołęce, synonim przedsiębiorstwo, edukacja medyczna.pl, arimr dotacje na działalność pozarolniczą 2020, pszok szubin, podnieś, pomorskie ograniczenia, złomowisko boguszowice, e-urząd skarbowy twoje dane podatkowe, program modernizacji służb mundurowych 2021–2024

yyyyy