Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-052/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Gmina: Strawczyn

Wartość ogółem: 740238,2

Wydatki kwalifikowalne: 740238,2

Dofinansowanie: 740238,2

Dofinansowanie UE: 629202,47

Nazwa beneficjenta: Gmina Strawczyn

NIP beneficjenta: 9591486127

Kod pocztowy: 26-067

Miejscowość: Strawczyn

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat kielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

e akapit, metro młynów, kwalifikacje, akupunktura kurs, przychodnia bracka makoszowy, wskaż przyczyny różnic w strukturze użytkowania ziemi na poszczególnych kontynentach, chorzow eu, pup koźle, kura jajko, koronawirus 31 marca 2022, języki nowożytne, warunki zabudowy na obszarze natura 2000, uproszczona metoda naliczania podatku, rynek społeczeństwo kultura, zaproponuj dwa sposoby gospodarczego wykorzystania dwóch elementów środowiska przyrodniczego, instrument na t, urząd pracy ożarów, plan projektu, budowa biedronki w czosnowie, aktywni plus 2021, urzad miasta olsztyn

yyyyy