Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Gminie Turośl.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-293/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Turośl

Wartość ogółem: 348713,98

Wydatki kwalifikowalne: 348713,98

Dofinansowanie: 348713,98

Dofinansowanie UE: 296406,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Turośl

NIP beneficjenta: 2910178718

Kod pocztowy: 18-525

Miejscowość: Turośl

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014

stypendium marszałkowskie, pup braniewo, plik pdf instrukcja udzielania pierwszej pomocy do wydruku pdf, jak zł, osiągnięcia zawodowe, ktg co oznaczają liczby toco, przyporządkuj wymienione poniżej cechy krajobrazu górskiego do odpowiednich gór, świąteczny kalendarz, wyjaśnij dlaczego w miarę oddalania punktowego źródła światła od

yyyyy