Doświadczenia i eksperymenty w nauczaniu fizyki, chemii i biologii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-335/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Gmina: M. Jastrzębie-Zdrój

Wartość ogółem: 262326

Wydatki kwalifikowalne: 262326

Dofinansowanie: 262326

Dofinansowanie UE: 222977,1

Nazwa beneficjenta: Zespol Szkół Nr 2 im Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju

NIP beneficjenta: 6331861414

Kod pocztowy: 44-335

Miejscowość: Jastrzębie Zdrój

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Jastrzębie-Zdrój

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013

dzierżawa z prawem zakupu z angielskiego, praca jutrosin, gmina oksa, www supernowosci24 pl, kursy barmanskie, marr myślenice, grupa kan, drzwi percepcji pdf, dofinansowanie na zalozenie firmy, przedsiębiorstwa powiązane przykłady, częściowe, krs ministerstwo online, 5 tys dla firm, wiadomości polskie, wiadomości elbląg portal, pociągi wolsztyn poznań, województwo kujawsko-pomorskie kierunki podróży, podwórko w kamienicy nazwa, bon na zasiedlenie 2021

yyyyy