Droga do lepszej przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-018/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski

Gmina: Polska Cerekiew

Wartość ogółem: 461040

Wydatki kwalifikowalne: 461040

Dofinansowanie: 461040

Dofinansowanie UE: 391884

Nazwa beneficjenta: Gmina Polska Cerekiew

NIP beneficjenta: 7492056546

Kod pocztowy: 47-260

Miejscowość: Polska Cerekiew

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kędzierzyńsko-kozielski / Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

koronawirus 8 luty, uzyskiwać, nowoczesnaszkola.edu.pl, bgk pl, przypadki pomocy beneficjenta, murzyni w polsce, pup siemianowice, rozporzadzenie z dnia 19 marca 2021, decyzja administracyjna a postanowienie, e rpo, programy dla dzieci lata 2000, provident dyspozycja zwrotu forum, fundusz inwestycji strategicznych, rekrutacja do przedszkoli 2019 kraków, mariampol ukraina, ministerstwo inwestycji i rozwoju praca, dofinansowanie dla małych gospodarstw 2021, pociągi skierniewice warszawa, flagi państwowe europy

yyyyy