Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-712/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Szypliszki

Wartość ogółem: 250000

Wydatki kwalifikowalne: 250000

Dofinansowanie: 250000

Dofinansowanie UE: 212500

Nazwa beneficjenta: Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator”

NIP beneficjenta: 7181729859

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

okruchy diamentu, oblicz sposobem pisemnym 43 6 plus 25 55, polska 2021 euro, katarzyna kochańska, jak założyć firmę jednoosobową 2019, polacy w 2020 roku wyszukiwarce internetowej najczęściej poszukiwali pomysłu na, konwencja, we wrześniu, erp-6 aktywny druk, absolwent politechniki, pakiet mobilności a samozatrudnienie, mops krasnik, pożyczki dla firm jednoosobowych, 2k 1m, quady jasło, listodmikolaja pl, dziedzictwo kulturowe, covid pomorskie, tak jak grecy i rzymianie, hsm hrubieszów

yyyyy