Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-087/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Piszczac

Wartość ogółem: 334606,02

Wydatki kwalifikowalne: 334606,02

Dofinansowanie: 295126,02

Dofinansowanie UE: 284415,12

Nazwa beneficjenta: Gmina Piszczac/Zespół Placówek Oświatowych, Publiczne Gimnazjum nr 1 im Papieża Jana Pawła II w Piszczacu

NIP beneficjenta: 5372624768

Kod pocztowy: 21-530

Miejscowość: Piszczac

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ir-1 wypełniony wzór informacja w sprawie podatku rolnego, urzad pracy sławno, przedszkole nr 2 bielsko, zakład ubezpieczeń społecznych zus, biuro nieruchomości rawicz, i-fundusze, kawa szybownik, dotacje na otwarcie działalności 2022, granice słowacji, usługi definicja i podział, dopasuj nazwy miast i regionów do dominującego tam rodzaju turystyki, dofinansowanie na własną działalność, zs4 bdg, odważ się na zdrowie

yyyyy