Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-237/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Gmina: Rudnik

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudnik

NIP beneficjenta: 5641751719

Kod pocztowy: 22-330

Miejscowość: Rudnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat krasnostawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

pierwszy okres-kiedy następny, list intencyjny wzór dofinansowanie pup, kraje w unii europejskiej, wymień problemy mieszkańców dużych miast, jak przerobić plik pdf na jpg, bytomskie mieszkania lista osob, laboratorium toruńska ełk

yyyyy