DROGA DO SUKCESU – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Błonie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-277/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Błonie

Wartość ogółem: 294185

Wydatki kwalifikowalne: 294185

Dofinansowanie: 294185

Dofinansowanie UE: 250057,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Błonie

NIP beneficjenta: 1181788623

Kod pocztowy: 05-870

Miejscowość: Błonie

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/3/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

stalowa wola jednego serca, szkolenia z funduszy unijnych, kłanino, osobowościowy plus, cybernetyki 7b, budowlanka legnica, lgd dolina giełczwi, sanatorium wyszukiwarka, 3140 brutto ile to netto, miasto niedaleko starachowic, weryfikacja stron internetowych, list intencyjny – wzór, 4f sokółka, agmar głogów małopolski, brutto co oznacza skrót, miejsce dla niepełnosprawnych przepisy 2020, praca nowe miasto nad wartą, ujemny kapitał pracujący

yyyyy