Droga do Sukcesu – program wyrównywania szans edukacyjnych w Gminie Kłoczew

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-156/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Gmina: Kłoczew

Wartość ogółem: 1199892

Wydatki kwalifikowalne: 1199892

Dofinansowanie: 1024662

Dofinansowanie UE: 1019908,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Kłoczew/Samorządowa Administracja Szkół Podstawowych i Gimnazjum

NIP beneficjenta: 8261035289

Kod pocztowy: 08-550

Miejscowość: Kłoczew

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat rycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

ona ma ona ma chromowane serce, polska-info.eu, rozwiąż poniższe zadania miesiąc temu w zbiorniku, dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn 2019, droga ekspresowa s3, morskie wody wewnętrzne polski obejmują między innymi zalew wiślany, rekomendowane, leszno biblioteka, nabór do żłobka łódź 2022, krzysztof radzikowski partnerką 2020, pomyśl

yyyyy