Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-113/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Zdzieszowice

Wartość ogółem: 277498,6

Wydatki kwalifikowalne: 277498,6

Dofinansowanie: 277498,6

Dofinansowanie UE: 235873,81

Nazwa beneficjenta: Gmina Zdzieszowice

NIP beneficjenta: 1990004025

Kod pocztowy: 47-300

Miejscowość: Zdzieszowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki / Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/1/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

dotacje unijne małopolska na rozpoczęcie działalności 2018, 15 października koronawirus, www biznes gov pl, pup pleszew praca, urząd gminy fabianki, ministerstwo inwestycji i rozwoju bip, jak napisać dobry biznes plan, oznacz literą x wielkość której dotyczy pytanie, apteki wałbrzych, zależy czy zależy, 100 000 po angielsku

yyyyy