,, Droga do szkolnego sukcesu”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-178/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Józefów nad Wisłą

Wartość ogółem: 113279,34

Wydatki kwalifikowalne: 113279,34

Dofinansowanie: 101279,34

Dofinansowanie UE: 86087,44

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozoju Wsi Chruślanki I Idalin

NIP beneficjenta: 7171659258

Kod pocztowy: 24-340

Miejscowość: Józefów nad Wisłą

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

nie oświadczam się pdf, bałtyk 2017, do pomiaru rezystancji krzyżówka, poz plus, wielkość załącznika wp, pcpr ostróda, dofinansowanie na zasiedlenie 2017, dobry start przedszkole, budowlanka nysa, jak dziedziczymy grupę krwi, dostępny 2, śląskie inwestujemy w talenty

yyyyy