Droga do szkolnej kariery

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-142/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 165690,9

Wydatki kwalifikowalne: 165690,9

Dofinansowanie: 145062,9

Dofinansowanie UE: 140837,27

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 40 w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461829876

Kod pocztowy: 20-468

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/22/2011

Data zakończenia realizacji: 8/21/2012

firmy toruń, europejski fundusz wsparcia program zdrowe odchudzanie 2021, matka siedzi z tyłu pdf, koronawirus 3 luty 2022, walbrzych nasze miasto pl, fundusze arki, zasoby finansowe, błędy językowe przykłady zdań, matryca logiczna projektu przyklad, infolinia pup, kłodzko ludność, pokwitowanie odbioru gotówki za remont, zsmk wałbrzych, tytuł w gazecie

yyyyy