Droga sukcesu dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Karsin

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-295/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kościerski

Gmina: Karsin

Wartość ogółem: 129726

Wydatki kwalifikowalne: 129726

Dofinansowanie: 129726

Dofinansowanie UE: 110267,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Karsin

NIP beneficjenta: 5911598654

Kod pocztowy: 83-440

Miejscowość: Karsin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki / Powiat kościerski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

umowa współpracy z lekarzem wzór, trasa s2, urzad pracu rzeszow, pomoc dla mikroprzedsiębiorców 2021, wyniki wyborow swietokrzyskie, panstwo na z, go to brand wyniki, strategie zarządzania, program 2 aktualny, perspektywa finansowa 2021 2027, www mpk rzeszow pl

yyyyy