Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-080/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 278468

Wydatki kwalifikowalne: 278468

Dofinansowanie: 242733

Dofinansowanie UE: 236697,8

Nazwa beneficjenta: Miasto Chełm/Zespół szkół Ogólnokształcące nr 7 im. gen. Włądysława Sikorskiego w Chełmie

NIP beneficjenta: 5632146203

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

luw lublin, kredyt na start firmy 2020, konkurencja bezpośrednia, ankieta trzymaj formę, pies asystent, dodatek za znalezienie pracy, gmina jakubów, pit 2014 pdf, pożyczki dla młodych, podziemne rzeki, cecha autonomicznej republiki krzyżówka, w stosunku

yyyyy