Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-036/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Tworóg

Wartość ogółem: 322666,5

Wydatki kwalifikowalne: 322666,5

Dofinansowanie: 317826,5

Dofinansowanie UE: 274266,53

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Tworóg

NIP beneficjenta: 6451105856

Kod pocztowy: 42-690

Miejscowość: Tworóg

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

praca unia europejska, lista najgorszych nowotworów, staż z urzędu pracy 2018, wiadmości, tramwaje slaskie

yyyyy