Duże szanse w małej szkole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-040/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Lądek-Zdrój

Wartość ogółem: 131011

Wydatki kwalifikowalne: 131011

Dofinansowanie: 131011

Dofinansowanie UE: 111359,35

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Edukacji i Psychoterapii

NIP beneficjenta: 8831073201

Kod pocztowy: 57-300

Miejscowość: Kłodzko

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/27/2014

discord przegladarka, pierwszy okres kiedy następny, krajowe centrum innowacji pożyczki, hummel.pl, preferencje poszczególnych państw członkowskich w zakresie realizacji procedury vat-refund, logo o, praca powiat nowotarski, super moc, discord przegladarka, pionowe wyrobisko, kabaret młodych panów milionerzy chleb

yyyyy