Dużo wiem, więcej mogę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-093/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Gmina: Borów

Wartość ogółem: 536490

Wydatki kwalifikowalne: 536490

Dofinansowanie: 536490

Dofinansowanie UE: 456016,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Borów

NIP beneficjenta: 9141002833

Kod pocztowy: 57-160

Miejscowość: Borów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat strzeliński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

60 tys dla małych gospodarstw 2022 warunki, przedszkole nr 9 zyrardow, columbus energy odstąpienie od umowy forum, ogromna przestrzeń, pkp szczecin choszczno, przejdź, niemożliwe 2018, nabor slaskie, media expert faktura uproszczona gdzie numer, osoba na której rzecz odstąpiono weksel, kawiarni, szkola zak lomza, zwm 5, praca inowrocław pup

yyyyy