Dwójka – gimnazjum równych szans i możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-837/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 170460,3

Wydatki kwalifikowalne: 170460,3

Dofinansowanie: 152998

Dofinansowanie UE: 144891,26

Nazwa beneficjenta: Miasto Grajewo/Zespół Szkół Miejskich Nr 2 w Grajewie

NIP beneficjenta: 7191565773

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

feniks wodny, lokale socjalne gznk, 42 520 dąbrowa górnicza, pacjent gov leczenie bez dyskryminacji, flaga w pionie, innowacje, gudyka meble, sprawdź receptę, stara fosa bydgoszcz, na których stacjach metra są toalety, ogródki działkowe malwa bytom, start upy, ćwiczenia czynne, mops koszalin, prace rozwojowe definicja, jeżyk tekst, w pewnej miejscowości są 4 supermarkety, co to jest jednostka budżetowa, msp polsk, co w polityce, kursy barmańskie kraków

yyyyy