Dwójka na szóstkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-128/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 276718,39

Wydatki kwalifikowalne: 276718,39

Dofinansowanie: 236218,39

Dofinansowanie UE: 235210,63

Nazwa beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie/Zespół Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim

NIP beneficjenta: 7171254366

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/9/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

rozporządzenie definicja, rozrywkowa-pomoc.eu, portret stanisława augusta z klepsydrą, pup kolbuszowa, element kratownicy krzyżówka, puste mieszkania do wynajęcia włocławek

yyyyy