Działanie zamiast wkuwania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-226/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Domaradz

Wartość ogółem: 82488,88

Wydatki kwalifikowalne: 82488,88

Dofinansowanie: 82488,88

Dofinansowanie UE: 70115,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Domaradz

NIP beneficjenta: 6861578318

Kod pocztowy: 36-230

Miejscowość: Domaradz

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

gyncentrum gliwice, opłata adiacencka przykład, nfz kuj-pom, wfośigw łódzkie, technikum pszczelarskie, kghm informacje, stargard praca rii, fiszki program, jerzy koryciński, jak napisać projekt wzór, inteligentne wskaźniki, hiszpania gov, zasada 34 internetu, pup lubartów, 18 wrzesnia, wyjaśnij czym są koleje dużych prędkości, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polsce raport 2016, podlasi, skaryszew przedszkole

yyyyy