Dzieci Europy z Gminy Trzebownisko – ETAP II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-002/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 875511,36

Wydatki kwalifikowalne: 875511,36

Dofinansowanie: 875511,36

Dofinansowanie UE: 744184,66

Nazwa beneficjenta: Katarzyna Pikor-Gamblin Szkoła Języka Francuskiego Ambasador

NIP beneficjenta: 8132999358

Kod pocztowy: 36-001

Miejscowość: Trzebownisko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

gops jeleśnia, pomoc przedszkolna kraków, wqww, projekt interdyscyplinarny, biore pl sklep odzieżowy mila, bezrobotny a poszukujący pracy, praca dla 50+ w poznaniu, karolina hołownia, poczta myslenice, ania z 8a bartek z 8b

yyyyy