Dzieci naszą przyszłością.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-297/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Gmina: Wojkowice

Wartość ogółem: 571266

Wydatki kwalifikowalne: 571266

Dofinansowanie: 571266

Dofinansowanie UE: 485576,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Wojkowice / Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wojkowicach

NIP beneficjenta: 6251568882

Kod pocztowy: 42-580

Miejscowość: Wojkowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat będziński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

kapitalludzki.gov.pl, ekologiczna 8, eco tarnobrzeg, ministerstwo finansów e-mikrofirma, co to jest de minimis, kładka gołub, gpi brzeg, granica kołbaskowo aktualnie, bonnaszkolenie, 20 największych miast w polsce

yyyyy