Dzieci naszą przyszłością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-136/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 139855,72

Wydatki kwalifikowalne: 139855,72

Dofinansowanie: 139855,72

Dofinansowanie UE: 118877,36

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rogoźnicy

NIP beneficjenta: 8842584566

Kod pocztowy: 58-152

Miejscowość: Rogoźnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

małe zło cda, tłumaczenie dokumentu pdf, instrument finansowy definicja, korpus solidarności, dębowa kłoda, niekorzystanie z ulgi dla klasy średniej, jak wypełnić pit/zg norwegia wzór, szkola w czernichowie, jakie mogą być firmy, dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw, twarda spacja skrot

yyyyy