Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-026/13-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Iwonicz-Zdrój

Wartość ogółem: 342020

Wydatki kwalifikowalne: 342020

Dofinansowanie: 290717

Dofinansowanie UE: 290717

Nazwa beneficjenta: Gmina Iwonicz – Zdrój

NIP beneficjenta: 6842356947

Kod pocztowy: 38-440

Miejscowość: Iwonicz-Zdrój

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

dorota leśniak, kredyt na start firmy, fundacja nowe horyzonty, jasionka mapa

yyyyy