Dzieci przyszłością Milejczyc

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-623/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Milejczyce

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Gmina Milejczyce

NIP beneficjenta: 5441440707

Kod pocztowy: 17-332

Miejscowość: Milejczyce

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/27/2012

Data zakończenia realizacji: 12/21/2012

s19 kraśnik, miners wałbrzych, dotacje dla mikroprzedsiębiorstw, uczelnie państwowe warszawa, wykupienie recepty, rozmieszczenie gości online, fundusz spójności, śląskiego, powiatowy urząd pracy w kędzierzynie koźlu, inspektorat transportu drogowego raszyn, dotacje na jednoosobową działalność gospodarczą, fundacja pomoc opiekunom, kto opracowuje ponadnarodową ocenę ryzyka, warszawa gmina co wpisać, lidl karolkowa

yyyyy