Dzieci są dla nas Inspiracją

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-217/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 417352

Wydatki kwalifikowalne: 417352

Dofinansowanie: 324632,36

Dofinansowanie UE: 275937,51

Nazwa beneficjenta: INSPIRACJA HENRYK OLSZEWSKI

NIP beneficjenta: 5241011806

Kod pocztowy: 03-257

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

wykaz chorób kwalifikujących do sanatorium, co zrobić z nieaktualnymi podręcznikami 2017, zsoborniki, rada europejska a rada europy, aleksandra grabarczyk, pup grudziądz praca, stanislaw wojcik, co jest 11 września, rozporządzenie rady ministrów 21 grudnia 2020, obwodnica góry kalwarii, staże uo, inkubator startup, dom na wsi na sprzedaż pomorskie

yyyyy