Dzieci są najważniejsze

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-013/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Kazimierz Biskupi

Wartość ogółem: 841957,65

Wydatki kwalifikowalne: 841957,65

Dofinansowanie: 715664

Dofinansowanie UE: 715664

Nazwa beneficjenta: Fundacja „Razem do celu”

NIP beneficjenta: 6652988360

Kod pocztowy: 62-530

Miejscowość: Kazimierz Biskupi

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

paliwa odnawialne, 12*5, krajowa 2021, urzad pracy dofinansowania, gotowy projekt hali z płyty warstwowej, ustawa 1449 czego dotyczy, 136 dni po 23 kwietnia, blok projekt, jupi park sukcesja, jak poprawnie napisac slowo

yyyyy