Dziecięca Akademia Sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-086/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 352471

Wydatki kwalifikowalne: 352471

Dofinansowanie: 313001

Dofinansowanie UE: 299600,35

Nazwa beneficjenta: Miasto Lublin/Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

NIP beneficjenta: 9461829818

Kod pocztowy: 20-362

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/2/2010

Data zakończenia realizacji: 7/22/2011

ekodzieciaki mos gov pl, pułtuski obserwator, prosty język, badanie fe, gmina murów, pozostanie, zsz2 wrzesnia, dlatego też przecinek

yyyyy