Dziecięca Akademia Umiejętności w Piekarach Śląskich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-039/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Gmina: M. Piekary Śląskie

Wartość ogółem: 1183380,68

Wydatki kwalifikowalne: 1183380,68

Dofinansowanie: 1041375

Dofinansowanie UE: 1005873,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Piekary Śląskie

NIP beneficjenta: 4980262299

Kod pocztowy: 41-940

Miejscowość: Piekary Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Piekary Śląskie

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

jak napisać prośbę o dofinansowanie, deklaracja wekslowa do druku, rolnik sieradz, kursy zawodowe warszawa 2018, zamierzenie budowlane definicja, e-gabinet, koronawirus kujawsko pomorskie, elewacja frontowa definicja, pup chodzież oferty, na terytorium rzeczypospolitej polskiej, synonim przesłanki, rozdział środków na różne cele krzyżówka, dotacja na rozwój firmy 2019, spółdzielnia mieszkaniowa zieleniec, jak powiększyć litery w komputerze, hurtownia alkoholi zakopane, ustawa o kontroli niektórych inwestycji, kryteria przyznania wyrobu medycznego, od kiedy przybywa dnia 2018, dostępność cyfrowa stron internetowych, województwa o największej gęstości zaludnienia

yyyyy