Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-072/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Dopiewo

Wartość ogółem: 882500,4

Wydatki kwalifikowalne: 882500,4

Dofinansowanie: 750125,34

Dofinansowanie UE: 637606,54

Nazwa beneficjenta: Chrześcijańska Służba Charytatywna

NIP beneficjenta: 5251929411

Kod pocztowy: 00-366

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: inne kościoły i związki wyznaniowe

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015

ćwiczenia dla niepełnosprawnych na wózku, szczegółowy opis osi priorytetowych, inwestujwrozwoj, jak nazywaja sie kosteczki sluchowe, szkola podstawowa nr 7 w nowym saczu, termy uniejów mapa, pup gorzów, wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej gov, lody dla diabetykow, cudzoziemiec cda 2017, dotacje unijne kraków, rolnik a wezwanie do rezerwy, podział europy na regiony, w cale nie, ustawa o ochronie języka polskiego, ekonomia wzory

yyyyy