Dziecko między kulturami świata … mali obywatele świata z Sulejówka i okolic.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-231/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Sulejówek

Wartość ogółem: 539278

Wydatki kwalifikowalne: 539278

Dofinansowanie: 530000

Dofinansowanie UE: 450500

Nazwa beneficjenta: Nowoczesna Edukacja Sulejówek s.c. (NES s.c.)

NIP beneficjenta: 8222267400

Kod pocztowy: 05-070

Miejscowość: Sulejówek

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

zbliża, sje, wisla ma 1022 km dlugosci, dzień zwycięstwa 2019, urząd skarbowy w tomaszowie mazowieckim, polimery do wyrobu implantów piersi, klub seniora dofinansowanie, praca fizyczna mazowieckie, praca pup słupsk, innogy wilenska, opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych będą mieli lepiej. jest projekt ustawy

yyyyy