Dziecko najlepsza inwestycja-indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-230/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Słupsk

Gmina: M. Słupsk

Wartość ogółem: 1026437

Wydatki kwalifikowalne: 1026437

Dofinansowanie: 1026437

Dofinansowanie UE: 872471,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Słupsk

NIP beneficjenta: 8391005507

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

krajowy program kolejowy, wiadomosci polityczne, co to jest mobilność, cbr brodnica net, tmc w polsce 2020, wydatki strukturalne kody 2016, www pup ilawa pl, miasteczko ożarów etap f, pomoc de minimis 2022, informacje dolnośląskie, fundusze europejskie program regionalny logo, zaznacz na osi liczby spełniające podany warunek, ustaw litery w kolejności od oznaczającej liczbę najmniejszą do oznaczającej liczbę największą, ulga na zasiedlenie gov

yyyyy