Dziecko To Skarb – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Grębów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-214/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Grębów

Wartość ogółem: 202114,24

Wydatki kwalifikowalne: 202114,24

Dofinansowanie: 202114,24

Dofinansowanie UE: 171797,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębów

NIP beneficjenta: 8672073110

Kod pocztowy: 39-410

Miejscowość: Grębów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

rodzaje projektów, quady jasło, urzad pracy swiebodzin, strona glowna plus, uprawnienia 1kv, targi energetab 2021, czarnkowsko trzcianecki, wiadomosci uk, czy polska dostanie pieniądze z unii, izba rzemieślnicza opole

yyyyy