„Dziecko uczy się trzy razy więcej, gdzy jest do nauki usposobione.” (J.Locke). Nowoczesne strategie uczenia się metodą podnoszenia standardu nauczania i uczenia się młodzieży LO w Dubiecku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-229/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przemyski

Gmina:

Wartość ogółem: 249969

Wydatki kwalifikowalne: 249969

Dofinansowanie: 219249

Dofinansowanie UE: 212473,65

Nazwa beneficjenta: Anglo Class Renata Pomarańska

NIP beneficjenta: 8132804521

Kod pocztowy: 35-900

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów / Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

szkoła językowa stalowa wola, sosw zamosc, urząd gminy muszyna, 61 610 71 36, wieslaw wszywka wiek, zobowiązanie do zapłaty wzór pdf, pierwszy us w lublinie, pokowa, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 dokumenty, promyk nadzieji 152, głusk, załatwie leki na receptę, czy wypowiadanie swojego zdania ułatwia życie, dzien książki, urząd skarbowy kluczbork godziny otwarcia

yyyyy