Dzięki Indywidualizacji osiągamy sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-241/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Gmina:

Wartość ogółem: 170300

Wydatki kwalifikowalne: 170300

Dofinansowanie: 170300

Dofinansowanie UE: 144755

Nazwa beneficjenta: Gmina Łaszczów

NIP beneficjenta: 9211524348

Kod pocztowy: 22-650

Miejscowość: Łaszczów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat tomaszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/31/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

panel dyrektora, fundusze europejskie 2021 2027, fundacja heros rzeszów, gospodarcza 24 oświęcim, szkolenia dofinansowane z ue 2021, dotacje unijne lubelskie 2019, suntago praca, budowa autostrady a1, portal elki, 20 największych miast w polsce, as 7, słońce też wschodzi pdf, staż pracy proz, olkusz klucze, pup malbork, 136 dni po 31 lipca, startuj, sm południe rybnik

yyyyy