Dziś nauka, jutro zawód

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-098/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 770331,52

Wydatki kwalifikowalne: 770331,52

Dofinansowanie: 708705

Dofinansowanie UE: 654103,41

Nazwa beneficjenta: Tomasz Garpiel Pro-Publico

NIP beneficjenta: 6782735798

Kod pocztowy: 31-945

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

olga wróblewska, polski ken przed operacjami, na dobre i na złe odc 809, program telewizji jedynka, obudowa mausera, porowata skała wapienna stosowana w budownictwie krzyżówka, definicja przychodu, zatrzymanie prewencyjne art. 15a czas zatrzymania, 2szansa, jak zmniejszyć ikony na pulpicie windows 10, poradnik definicja, wprowadzenie gwary do literatury krzyżówka, narodowy program rozwoju humanistyki, stypendium regionalne, szprychy cpk, www.rpo-swietokrzyskie.pl

yyyyy