Dziś przedszkolak jutro mądry Polak- punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most w Gminie Chociwel

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-014/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Gmina: Chociwel

Wartość ogółem: 368795,88

Wydatki kwalifikowalne: 368795,88

Dofinansowanie: 313476,5

Dofinansowanie UE: 313476,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Chociwel

NIP beneficjenta: 8542230953

Kod pocztowy: 73-120

Miejscowość: Chociwel

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat stargardzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

list intencyjny praca, mr feniks, dz u 1994 nr 89 poz 414, www o, gmina miejska górka, przedszkole szczodrzykowo, tabelą norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu zus 2020, rozkład jazdy 102 police, nieruchomosci walbrzych, gok w babiaku

yyyyy