Dzisiaj gimnazjalista, jutro noblista

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-078/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Gmina: Międzybórz

Wartość ogółem: 527484,56

Wydatki kwalifikowalne: 527484,56

Dofinansowanie: 527484,56

Dofinansowanie UE: 448361,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Międzybórz

NIP beneficjenta: 9111777759

Kod pocztowy: 56-513

Miejscowość: Międzybórz

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat oleśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/3/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013

niania szuka pracy kraków, konstytucja 3 maja prezentacja power point, up siemiatycze, duzych, warszawa żołnierska, ccc skorosze godziny otwarcia, drugi urząd skarbowy w lublinie, projekty podwórek z kostki brukowej, www.wup-krakow.pl, włączamy, portal beneficjenta kraków, mapa przejść granicznych z ukrainą, rozkład materiału z religii wam

yyyyy