Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-168/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Szklarska Poręba

Wartość ogółem: 65710

Wydatki kwalifikowalne: 65710

Dofinansowanie: 65710

Dofinansowanie UE: 55853,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Szklarska Poręba

NIP beneficjenta: 6110203925

Kod pocztowy: 58-580

Miejscowość: Szklarska Poręba

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

sortowanie odpadów kraków, państwo europejskie, bazar namysłowska zamkniety, top serw, zwik miastko

yyyyy