E-alternatywne przedszkola w powiecie sztumskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-039/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Sztum

Wartość ogółem: 198831

Wydatki kwalifikowalne: 198831

Dofinansowanie: 192866,07

Dofinansowanie UE: 169006,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzierzgoń

NIP beneficjenta: 5792069701

Kod pocztowy: 82-440

Miejscowość: Dzierzgoń

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 12/27/2010

pup wegorzewo, małe skarby szczecin, nowo wybudowany, wpisz wyniki działań, całościowe ujęcie jakiegoś problemu, www.popularnie, przeanalizowaniu, szkolenia groomerskie online, kura jajko, dekoder gov.pl, niemiecki kraj związkowy krzyżówka, dotacje na założenie firmy, list zachęcający do współpracy wzór, nieruchomości walbrzych, powiększenie czcionki skrót klawiszowy, opis projektu przykład, inaczej milion, przyporządkuj każdy z wymienionych terminów do właściwej definicji, pup żagań, pożyczka na otwarcie działalności, skrót od rozdział

yyyyy