E-nauka w nowej formie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-108/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 1215003,55

Wydatki kwalifikowalne: 1215003,55

Dofinansowanie: 1032753,02

Dofinansowanie UE: 1032753,02

Nazwa beneficjenta: Miasto Ruda Śląska/Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. A.Mickiewicza w Rudzie Śląskiej

NIP beneficjenta: 6412283571

Kod pocztowy: 41-700

Miejscowość: 41-700 Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/21/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2015

Data zakończenia realizacji: 10/31/2015

euro 2021 w internecie, www rpo swietokrzyskie pl, spi.gov.pl, daw. lokomotywownia, rojewo sala, piotr drapejkowski, o lepsze jutro, drewco chojna, portalpodroznych, urzad pracy gdansk, bar lub restauracja ze stosunkowo niskimi cenami, zsp5 piotrków, efekt rosy na klatce schodowej

yyyyy