Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-003/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Tuczępy

Wartość ogółem: 541000

Wydatki kwalifikowalne: 541000

Dofinansowanie: 459850

Dofinansowanie UE: 407872,5

Nazwa beneficjenta: Fundacja na rzecz wspierania rodziny oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem”

NIP beneficjenta: 9591816613

Kod pocztowy: 25-001

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

akademia młodego wieku, urząd marszałkowski olsztyn, urząd wojewódzki w warszawie, zsp 1 wągrowiec kierunki, zły bo nie osiągnął celu, wycofany, delegowany.pl

yyyyy