„E-Wejher” – Nowa szansa edukacyjna dla uczniów powiatu wejherowskiego poprzez dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem programów komputerowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-005/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina:

Wartość ogółem: 976947,78

Wydatki kwalifikowalne: 976947,78

Dofinansowanie: 976947,78

Dofinansowanie UE: 830405,61

Nazwa beneficjenta: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński

NIP beneficjenta: 5880002211

Kod pocztowy: 84-200

Miejscowość: Wejherowo

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

prelegent kto to, jak usunąć rodzinną formę płatności, promowanie i ocenianie kanałów, dotacja co to, urząd gminy bielsko biała, pup pińczów, male miasta, polska rosja 1 czerwca, msp polskie, ic bolko, kantor dworzec wilenski, dopłata do lasu 2021, na podstawie map zamieszczonych w podręczniku oceń czy warunki przyrodnicze, szukam zespołu, art.15zze4, knefel, bożena janerka mąż, dwór w śmiłowie, kolonoskopia badania przesiewowe

yyyyy