E- zespoły przedszkolne w powiecie sztumskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-058/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Gmina: Sztum

Wartość ogółem: 457028,87

Wydatki kwalifikowalne: 457028,87

Dofinansowanie: 443318

Dofinansowanie UE: 388474,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Dzierzgoń

NIP beneficjenta: 5792069701

Kod pocztowy: 82-440

Miejscowość: Dzierzgoń

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat sztumski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/28/2012

jak zaksięgować pomoc de minimis, wzp olsztyn, parafia płużnica, dotacje unijne dla rolników 2020, oznakowania, montaż brodzika wysokiego z siedziskiem, załącznik nr 11 do ustawy o vat, instytut ekologii terenów uprzemysłowionych, kandydaci na prezydenta 2025, oferty pożyczek, ankieta przykład pdf

yyyyy